Visie

'Fun is just another word for learning, under optimal conditions'
Raph Koster

 

Coachkaarten.nl maakt mooie instrumenten om vanuit een talentgerichte benadering aan plezier in leren te werken. Daarbij ligt de focus in elke situatie op het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van de optimale condities waardoor leren vanuit plezier vanzelfsprekend wordt.

 

Coachkaarten.nl gelooft in leren door te waarderen*. Zelfvertrouwen is de basis van nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft Coachkaarten.nl geïnspireerd op Gabe Zichermann vijf succesfactoren geformuleerd die plezier in leren brengen.

 

Mensen gaan leren vanuit plezier als ze actief:

 

  1. Nieuwe dingen ontdekken
  2. Zich zelf uitdagen
  3. Creatief denken 
  4. Obstakels en moeilijkheden overwinnen
  5. Direct feedback ontvangen door het samen doen en delen

 

* Leren door te waarderen begint bij het uitspreken wat er goed gaat. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de waarderende benadering (in tegenstelling tot de deficiënte benadering; het benoemen wat niet goed gaat) in teams en bij volwassenen en bij kinderen zorgt voor meer zelfvertrouwen èn intrinsieke motivatie.